Իմ առօրյան

Երկուշաբթի

Արթնանալ, լվացվել, ատամները լվանալ, հագնվել նախաճաշել (8:00-8:35)

գնալ դպրոց (8։20-13:35)

գալ տուն (13:35)

ճաշել(13:50)

հանգստանալ (14:30)

խաղալ (14:30-15:00)

դաս անել (15:00-17:00)

հեռուստացույց դիտել(17:00-18:30)

գիրք կարդալ(19:00-19:30)

քնել (9:30)

Երեքշաբթի

Արթնանալ, լվացվել, ատամները լվանալ, հագնվել նախաճաշել (8:00-8:35)

գնալ դպրոց (8։20-13:35)

գալ տուն (13:35)

ճաշել(13:50)

հանգստանալ (14:30)

խաղալ (14:30-15:00)

դաս անել (15:00-17:00)

հեռուստացույց դիտել(17:00-18:30)

գիրք կարդալ(19:00-19:30)

քնել (9:30)

Չորեքշաբթի

Արթնանալ, լվացվել, ատամները լվանալ, հագնվել նախաճաշել (8:00-8:35)

գնալ դպրոց (8։20-13:35)

գալ տուն (13:35)

ճաշել(13:50)

հանգստանալ (14:30)

խաղալ (14:30-15:00)

դաս անել (15:00-17:00)

հեռուստացույց դիտել(17:00-18:30)

գիրք կարդալ(19:00-19:30)

քնել (9:30)

Հինգշաբթի

Արթնանալ, լվացվել, ատամները լվանալ, հագնվել նախաճաշել (8:00-8:35)

գնալ դպրոց (8։20-13:35)

գալ տուն (13:35)

ճաշել(13:50)

հանգստանալ (14:30)

խաղալ (14:30-15:00)

դաս անել (15:00-17:00)

հեռուստացույց դիտել(17:00-18:30)

գիրք կարդալ(19:00-19:30)

քնել (9:30)

Չորեքշաբթի

Արթնանալ, լվացվել, ատամները լվանալ, հագնվել նախաճաշել (8:00-8:35)

գնալ դպրոց (8։20-13:35)

գալ տուն (13:35)

ճաշել(13:50)

հանգստանալ (14:30)

խաղալ (14:30-15:00)

դաս անել (15:00-17:00)

հեռուստացույց դիտել(17:00-18:30)

գիրք կարդալ(19:00-19:30)

քնել (9:30)

Ուրբաթ

Արթնանալ, լվացվել, ատամները լվանալ, հագնվել նախաճաշել (8:00-8:35)

գնալ դպրոց (8։20-13:35)

գալ տուն (13:35)

ճաշել(13:50)

հանգստանալ (14:30)

խաղալ (14:30-15:00)

դաս անել (15:00-17:00)

հեռուստացույց դիտել(17:00-18:30)

գիրք կարդալ(19:00-19:30)

քնել (9:30)

Շաբաթ

Արթնանալ լվացվել ատամները լվանալ, հագնվել 10:00-10:35

նախաճաշել 10:35-11:00

խաղալ շնիկի հետ 11:00-12:00

դաս անել 12:00-14:00

հեռուստացույց դիտել 14:00-15:30

գիրք կարդալ 15:30-16:00

նկարել 16:00-18:00

ընթրել 18:00-18:30

քնել 21:30

Կիրակի

Արթնանալ լվացվել ատամները լվանալ, հագնվել 10:00-10:35

նախաճաշել 10:35-11:00

խաղալ շնիկի հետ 11:00-12:00

դաս անել 12:00-14:00

հեռուստացույց դիտել 14:00-15:30

գիրք կարդալ 15:30-16:00

նկարել 16:00-18:00

ընթրել 18:00-18:30

քնել 21:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *